W jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków?

Free HTML5 Bootstrap template

Śmierć w wyniku wypadku na drodze

Każdego roku na drogach ginie kilkadziesiąt tysięcy osób. Śmierć spowodowana tak nagłym zdarzeniem jest bardzo traumatycznym przeżyciem, szczególnie dla rodziny osoby zmarłej. Ciężko pogodzić się z utratą ukochanej osoby. Przychodzi jednak czas, gdy rodzina zmarłego będzie wnosić o odszkodowanie. Przy wypadkach komunikacyjnych, zazwyczaj tą kwestią zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca zdarzenia posiadał polisę OC. Świadczenia należą się najbliższej rodzinie zmarłego, która może wnioskować m.in. o zwrot kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, przyznanie renty alimentacyjnej lub wyrównawczej.

A co w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnej polisy OC? Wtedy pośrednią wypłatą świadczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje o zwrot środków do sprawcy wypadku.

Free HTML5 Bootstrap template

Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy

Wypadki w pracy mogą być wynikiem zarówno zaniedbań ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Jeżeli wypadek przy pracy spowodował śmierć pracownika, jego najbliższa rodzina ma prawo aby wnosić o świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz samego pracodawcy. W przypadku ZUS, będzie to jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej. Należy w tym miejscu mieć na uwadze sytuacje, które zamykają drogę do ubiegania się o odszkodowanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci świadczeń, jeżeli wypadek spowodował sam poszkodowany, poprzez rażące zaniedbanie przepisów bezpieczeństwa.

Najbliższa rodzina może wnosić również o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od pracodawcy zmarłego.

Free HTML5 Bootstrap template

Śmierć wskutek wypadku w rolnictwie

Temat ubezpieczenia w przypadku gospodarstwa rolnego jest bardzo szeroki. Przede wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest objęty rolnik prowadzący gospodarstwo, małżonek rolnika oraz domownicy stale pracujący w gospodarstwie. Ponadto drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC rolnika. A zatem mogą pojawić się różnice przy dochodzeniu odszkodowania, w zależności od tego, kim była osoba poszkodowana.

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą wnieść o wypłatę odszkodowania za śmierć zarówno od samej Kasy, jak i polisy OC rolnika. Jeżeli wypadkowi, a w konsekwencji śmierci doznała osoba z zewnątrz lub wykonująca pracę na rzecz gospodarstwa, wtedy jej rodzina może wnosić o odszkodowanie wyłącznie z ubezpieczenia OC.

Free HTML5 Bootstrap template

Śmierć spowodowana błędem medycznym

Ubieganie się o odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu medycznego, najczęściej nie jest łatwe. Każdy szpital czy inny podmiot, który wykonuje działalność leczniczą, ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej. To właśnie do ubezpieczyciela należy kierować wnioski o przyznanie swiadczeń za śmierć bliskiej osoby.

Rozróżnia się 4 rodzaje błędów medycznych: błąd terapeutyczny, organizacyjny, diagnostyczny oraz techniczny. Na wstępie należy ustalić gdzie skierować wniosek o odszkodowanie. Jeżeli błąd popełnionio w przychodni lub w poradni specjalistycznej, należy udać się do danej placówki lub jej ubezpieczyciela. W przypadku, gdy błąd medyczny miał miejsce w szpitalu, wszelkie roszczenia należy kierować do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pomoc przy odszkodowaniu

Niestety, coraz częściej bliscy osób zmarłych mają trudności z usyskaniem odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń niemal w każdym przypadku obniżają kwoty należnych świadczeń. Z tego powodu poszkodowani decydują się na skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczych. To pomaga zaoszczędzić sporo czasu i niepotrzebnych nerwów.

Większość kancelarii odszkodowawczych nie pobiera opłat przedwstępnych, a klient rozlicza się na zasadzie prowizji po wygranej sprawie. Ponadto kwoty odszkodowań pozyskane z pomocą prawników są zazwyczaj dużo wyższe.

Dowiedz się więcej